انتخاب صحیح روکش سرامیک دندان

۱۷,۵۰۰ تومان

هدف اصلی این فیلم آموزشی زدودن ابهامات در مورد سرامیک ها و کاربرد های آن در دندانسازی و دندانپزشکی و انتخاب صحیح نوع سرامیک دندانی می باشد. برای این کار راه حلی سیستماتیک با نمونه های کلینیکال به شما ارائه میشود.