ایایدو کاتا

۱۲,۰۰۰ تومان

مجموعه ایایدو کاتا که در آن کاتاهای ورزش ای آی دو بطور کامل آموزش داده میشود و میتوانید با استفاده از آن امتحانات تعیین سطح این ورزش رزمی را بخوبی طی کنید