تجربه کار روی چوب با سم مالوف

۱۲,۰۰۰ تومان

در این دوره 13 قسمته از سم مالوف، تکنیک های ساخت مبلمان به صورت مبتدی تا حرفه ای آموزش داده می شود.