جیت کندو کاربردی از مت تورنتن

۳۶,۰۰۰ تومان

در این مجموعه سیزده ساعتی آموزش فنون و تکنیک های جیت کندو،  مت تورنتن سعی در آموزش جامع کلیه تکنیک های لازم برای مبارزات ام ام ای و جیت کندو و بی جی جی کرده است.