در اپرا با جفری واتس : نقاشی رنگ روغن با جفری واتس

۹,۰۰۰ تومان

نقاشی در اپرا با جفری واتس. در این مجموعه دو قسمته شما با نکات خلق یک اثر هنری حرفه ای رنگ روغن از پرتره یک مدل زنده آشنا خواهید شد.