دفاع شخصی به سبک ترکیبی از ادی کوئین

۱۲,۰۰۰ تومان

دفاع شخصی به سبک ترکیبی از ادی کوئین یک مجموعه عالی و موثر دفاع شخصی برای همه افراد بوده و نیازی به پیش زمینه رزمی ندارد