دفاع شخصی وینگ چون از استاد وانگ

۱۴,۰۰۰ تومان

مجموعه آموزش دفاع شخصی وینگ چون از استاد وانگ، سری دوم دوره وینگ چون سیل لیم تاو استاد وانگ بوده و بر روی به کار گیری تکنیک های مبارزه و دفاع شخصی با حریف تمرینی تمرکز دارد.