دندانپزشکی دانشگاه میشیگان

۱۲۹,۰۰۰ تومان

دوره های ارائه شده در این مجموعه تمامی شاخه های دندانپزشکی و برخی شاخه های دندانسازی را شامل می شود و دید وسیعی از تکنیک ها و علوم دندانپزشکی به شما خواهد داد.