دندانپزشکی زیبایی و ترمیمی – دوره آموزشی زیبایی

۷۷۰,۰۰۰ تومان

دندانپزشکی زیبای و ترمیمی – دوره آموزشی زیبایی، مجموعه فیلم ها و کتاب های دندانپزشکی ترمیمی با بیش از 70 فیلم آموزشی و بیش از 20 جلد کتاب نسخه اصل دندانپزشکی، در بیش از 80 ساعت دوره آموزشی