آموزش دندانپزشکی : دوره کامل آموزش های ویدئویی دندانپزشکی

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

بیش از 500 جلد کتاب تخصصی دندانپزشکی نسخه اصل و بیش از 300 فیلم آموزشی ناب در تمامی شاخه های دندانپزشکی در این مجموعه گردآوری شده است.