آموزش بوجوتسو : آموزش بوجوتسو نسخه ویدئویی

۱۴,۰۰۰ تومان

مجموعه فیلم های آموزش بوجوتسو از اساتید برتر این هنر رزمی از جمله: ماساکی هاتسومی و استفان هایس فنون بوجوتسو همان فنونیست که باعث شد نینجاها جزو افسانه های ژاپن گردند.