ساخت جواهرات با اتصالات سرد

۲۳,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰ تومان

در این مجموعه با روش ها و تکنیک های ساخت جواهرات بدون نیاز به هیچ گونه استفاده از چسب یا لحیم یا هرگونه استفاده از حرارت آشنا خواهید شد.در این دوره با انواع اتصالات سرد آشنا خواهید شد و نحوه به کار بردن آنها را در ساخت جواهرات خود خواهید آموخت.

پاک کردن