اکهارت تله – فیلم و سمینار آموزشی

۱۱۸,۰۰۰ تومان

اکهارت یک معلم و نویسنده فلسفی متولد آلمان و تحصیل کرده در دانشگاه های لندن و کمبریج می باشد. در سالهای زندگی مشغول آموزش های روحانی شد. در این مجموعه از اکهارت تله – فیلم و سمینار آموزشی وی ارائه شده است.