سرامیک دندانی – پرسلن _ با زیرنویس فارسی

۲۰,۰۰۰ تومان

سرامیک دندانی – پرسلن، در این فیلم آموزشی با تکنیک ها و انواع مواد پرسلن، سرامیک های دندانپزشکی آشنا می شوید و با  نحوه پرسلن گذاری و پودر گذاری بر روی دندان های بیمار آشنا می شوید.