سمینار موفقیت و هدفگذاری در زندگی باب پراکتور

۶۲,۵۰۰ تومان

سمینارهای موفقیت و هدفگذاری در زندگی باب پراکتور، تماما در این مجموعه گردآوری شده است. علاوه بر آن چندین کتاب صوتی “شنیداری” از وی نیز در این مجموعه گنجانده شده است تا راه رسیدن به هدف را برای شما تسهیل کند.