سمینار رشد ۱۰برابری گرنت کاردون ۲۰۱۹

۱۶۰,۰۰۰ تومان

سمینار رشد 10برابری گرنت کاردون، یکی از برترین سمینارهای مربوط به مهارت های کسب و کار و افزایش آگاهی مالی در دنیا با حضور برترین کارآفرینان و رهبران کسب و کار است