نقاشی طبیعت بی جان با آبرنگ – سرگی آندریاکا

۱۲,۰۰۰ تومان

سرگی آندریاکا یکی از نقاشان بزرگ روسی است. در مجموعه نقاشی طبیعت بیجان، روش کشیدن یک نقاشی زیبا از میوه ها، گل ها و پارچه ها از ابتدا تا انتها به شما آموزش داده می شود.