طراحی کامیک بوک با مداد – آلوین لی

۱۲,۰۰۰ تومان

آلوین جزئیات جنبه های فنی نقاشی های کتاب های کمیک را نشان و توضیح می دهد. او با ابزار ها و نمونه کارهای دست گرم کننده کشیدن کامیک را شروع می کند.