مجموعه آموزش جیت کان دو

۴۵,۰۰۰ تومان

این مجموعه شامل  فیلم های  آموزشی سبک  رزمی جیت کان دو -سبک مبارزات بروس لی –  میباشد این مجموعه آموزشی در 6 دی وی دی ارائه میشود