دوره آموزشی مهارت های بی حسی در جراحی

۲۳,۰۰۰ تومان

در این دوره آموزشی تکینیک های بی حسی قبل از جراحی به شما آموزش داده می شود.