نقاشی باد شمالی با لیلیه دال (رنگ روغن)

۹,۲۰۰ تومان

نقاشی باد شمالی – بوریاس  اثری ماندگار از  جان واتر هاوس نقاش صاحب نام  ایتالیایی میباشد وی در نقاشی های خود از سبک قدیمی لئوناردو داوینچی استفاده میکرد . در این مجموعه آموزشی لیلیه دال سبک نقاشی جان واتر هاوس را به شما آموزش میدهد