نقاشی روز زمستانی با آبرنگ – سرگی آندریاکا

۱۲,۰۰۰ تومان

نقاشی روز زمستانی – سرگی آندریاکا ، فیلم آموزشی از یکی از شاگردان سرگی آندریکا میباشد با همان سبک سرگی به شما آموزش نقاشی میدهد