نقاشی گل سوسن زرد با آبرنگ – سرگی آندریاکا

۱۲,۰۰۰ تومان

نقاشی گل لیلیوم – سرگی آندریاکا , محصول آموزشی مناسب برای کسانی است که به نقاشی گل و گیاه علاقه دارند میباشد در این فیلم آموزشی شما همراه با سرگی آندریاکا به کشیدن گل لیلیوم می پردازید.