نکات تصویربرداری و عکاسی از ونسا و راب

۱۹,۰۰۰ تومان

در این دوره آموزش راب آدامز به همراه همسر عکاسش ونسا جوی، به شما خواهند آموخت که چگونه با دوربین عکاسی خود که قابلیت فیلم برداری نیز دارد به خلق آثاری بپردازید که درآمد شما را بسیار بیشتر کند.