پرتره زن و مرد با آبرنگ – چارلز رید

۹,۰۰۰ تومان

پرتره زن و مرد  اثری آموزشی از  چارلز رید ، در این فیلم آموزشی چارلز تکنیک های مختلفی که برای کشیدن پرتره با برنگ مورد استفاده قرار میگیرد نظیر تقسیم صفحه ، نحوه تنظیم زاویه نقاشی ،نحوه مشخص کردن المان های مختلف نقاشی همچون محل اعضای صورت و …. را آموزش میدهد