چکش کاری و فرم دهی فلز در جواهرسازی

۱۵,۰۰۰ تومان۲۴,۰۰۰ تومان

چکش کاری و فرم دهی فلز در جواهرسازی,آموزش تخصصی مهارت های جواهرسازی و فرم دهی به فلزات و چکش کاری فلزات و ساخت اشکال محدب و مقعر و سه بعدی آشنا خواهید شد.

صاف