آرشیو روزانه: بهمن ۱, ۱۳۹۸

کیک بوکسینگ چیست و چرا بهترین برنامه فیتنس سال ۲۰۲۰ است؟

کیک بوکسینگ چیست

تاریخچه کیک بوکسینگ کیک بوکسینگ چیست و از کجا نشأت گرفته است؟ یکی از اولین ریشه های کیک بوکسینگ، به سبک رزمی هندوچینی موای بوران برمیگردد که در نهایت به سبک مدرن موای تای تبدیل شد. با اینحال، در سال های ۱۹۵۰ بود که کاراته کای ژاپنی، تاتسوئو یامادا برای اولین بار طرح کلی یک […]