نمایش 1–12 از 37 نتیجه

۱۲,۰۰۰ تومان۱۵,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان۲۷,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان۱۲,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان

کارگاه های آموزشی

آموزش ساخت چرخ دنده

۱۸,۰۰۰ تومان

کارگاه های آموزشی

آموزش ساخت موتور ماشین

۱۸,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان۱۹,۰۰۰ تومان

کارگاه های آموزشی

آموزش ماشین میکرو تراش

۱۲,۰۰۰ تومان