آموزش ساخت محصولات دیجیتال با ابن پیگن

۹۰,۰۰۰ تومان

محصولات اطلاعاتی بدلیل هزینه های پائین بازتولید، یکی از پرسودترین محصولات به شمار می آیند. یادگیری روش درست تولید، بسته بندی و فرمت این نوع محصولات را در مجموعه طرح ریزی محصول دیجیتال ابن پیگن یاد بگیرید.