Showing 1–12 of 16 results

آموزش های دانشگاهی

آموزش ایمپلنت گاید دنتال

۸۵۰,۰۰۰ تومان

آموزش های دانشگاهی

آموزش جراحی

۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش های دانشگاهی

ایمپلنت دندان از تشخیص تا عمل

۲۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان

آزمون های دندانپزشکی

دندانپزشکی دانشگاه میشیگان

۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان