آموزش تکواندو مقدماتی تا پیشرفته

۱۴,۰۰۰ تومان۲۶,۰۰۰ تومان

آموزش تکواندو مقدماتی تا پیشرفته ، شامل بیش از 10 ساعت آموزش حرفه ای تکواندو بوده و برای تمام افراد از هر سن و پیش زمینه ورزشی مناسب و قابل استفاده است.