آموزش توانبخشی

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پکیح آموزشی فیلم های تخصصی توانبخشی و کمک های اولیه در پزشکی با داشتن این مجموعه خیال خود را از یادگیری انواع روش های توانبخشی و کمک های اولیه راحت خواهید کرد